top of page

ARMATUR

Tikinti armaturları diametri 12-25 mm, uzunluğu 6.000 – 12.000mm istehsal olunur. Məhsul alıcıların sifarişinə uyğun olaraq 4-5 tona qədər bağlamalar şəklində bağlanır və üzərinə keyfiyyətə zəmanət nişanı vurularaq hazır məhsul anbarına göndərilir. Bağlamalar üzərindəki yarlıqlarda tikinti armatur poladının sinfi, standartı, diametri, əritmə nömrəsi, uzunluğu, çəkisi və digər parametrləri göstərilir. Hazır tikinti armaturlarının üzərində standartın tələblərinə uyğun olaraq zavoda məxsus tanıtma nişanları həkk olunub.

sayt 2.jpeg
sayt5.jpeg
sayt 1 .jpeg

Həftəlik Armatur qiymətləri

bottom of page