top of page

PƏSTAH

Tikinti armatur yaymaları üçün istifadə olunan kvadrat en kəsikli pəstahlar fasiləsiz polad tökmə maşınında istehsal olunur. Kvadrat pəstahlar en kəsiyi 120 x 120, uzunluğu 3.000 -12.000 mm ölçüdə buraxılır.

sayt4.jpeg
sayt3.jpeg
bottom of page